Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
Serca Jezusa Konającego.
Link do głównej strony naszego Zgromadzenia: urszulanki.pl
Link do:
Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach

Swieta Urszula Ledochowska

Założone przez św. Urszulę Ledóchowską Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane „szarymi urszulankami”, liczy aktualnie prawie 750 sióstr, żyją i pracują w niemal stu wspólnotach. Zgromadzenie jest obecne w Polsce, Włoszech, Francji, Finlandii, Niemczech, na Ukrainie, na Białorusi, na Filipinach, w Kanadzie, w Argentynie, w Brazylii, w Boliwii i w Tanzanii.

Siostry dążą do jak najpełniejszego poznania i umiłowania Bożego Serca, pragną kształtować swe życie na Ewangelii, naśladując Chrystusa w Jego oddaniu się woli Ojca, w Jego ofierze dla zbawienia ludzi.

Wsłuchane w Chrystusowe „pragnę” odpowiadają na miłość Bożego Serca oddając się Mu całkowicie i bez zastrzeżeń, aby On sam mógł przedłużać przez nie swoją misję zbawczą.

Szczególną misją Zgromadzenia w Kościele jest głoszenie Chrystusa – miłości Jego Serca – przez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, służbę braciom najbardziej potrzebującym i pokrzywdzonym oraz przez inne formy działania zmierzające do ewangelizacji świata (Konstytucje Zgromadzenia,I).

powrot